EKs Fagseminar 2023

EKs Fagseminar og Årsmøte og Fagseminar 2023  april 2023 kl 10:00-12:00 hos Nofima på Ås (kan også følges på Teams) Hvordan møte krav til avfallshåndtering og gjenvinning av emballasje (matkontaktemballasje) 4 foredragsholdere gir innblikk i regelverk, hvordan møte utfordringer i forbindelse med avfallshåndtering og materialgjenvinning av matemballasjeavfall for å møte dagens og fremtidens krav samt…