Våre tjenester overfor dagligvarehandelen

EK-sertifikatet
Det er et krav fra Mattilsynet at det må foreligge en skriftlig samsvarserklæring som viser at matkontaktmaterialene tilfredsstiller bestemmelsene i Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (Matkontaktforskriften). Med et gyldig EK-sertifikat fra emballasjeprodusenten har bedriften oppfylt kravet i forskriften. Uten EK-sertifikatet må bedriften overfor Mattilsynet kunne legge frem all dokumentasjon tilsvarende den EK-sekretariatet kontrollerer i forbindelse med utstedelse av EK-sertifikatet.
Det er spesielt der handelen pakker selv eller markedsfører matkontaktmaterialer at kravet om sertifikat eller samsvarserklæring gjelder.

Riktig anvendelse
EK-sertifikatet fra emballasjeprodusentene gir viktig informasjon slik at materialet brukes riktig iht. Matkontaktforskriften. Analysebetingelser som er valgt i forbindelse med migrasjonsanalysene henger nøye sammen med type næringsmiddel, kontakttid og kontakttemperatur.

Kompetansesenter
EK-sekretariatet legger vekt på å holde seg orientert om og informere om vedtatte bestemmelser, regelverksforslag og eventuell ny kunnskap som kan påvirke emballasje som allerede finnes på markedet. Medlemmene kan også henvende seg til EK-sekretariatet med spørsmål som berører emballasje de selv benytter.

Nyttig referanse
EK-sertifikatet er en nyttig referanse å vise til når media eller forbrukerne vil «se» dokumentasjon for emballasjen som benyttes.