Fakta

  • Emballasjekonvensjonen (EK) er en samarbeidsorganisasjon mellom næringsmiddelprodusenter, emballasjeleverandører og dagligvarehandel. Per 01. januar 2023 har EK 93 medlemmer.
  • EK sitt mål er å bidra til at emballasje i kontakt med næringsmidler er helsemessig sikker. Et viktig element for å nå dette målet er EK-sertifikatet, som utstedes etter en grundig sjekk av underliggende dokumentasjon.
  • EK-sekretariatet består av saksbehandlere som utsteder EK-sertifikatet etter å ha gått gjennom dokumentasjon fra emballasjeprodusentene, råvareprodusentene og analyserapporter av emballasjen. Et EK-sertifikatet har gyldighet i to år før det må fornyes. Det kan forekomme at et sertifikat får forlenget gyldighet på inntil 3 måneder.
  • Dokumentasjon som kreves i forbindelse med EK-sertifikatet skal være skriftlig og skal tilfredsstille visse minimumskrav satt opp i samråd med Mattilsynet.
    Dokumentasjonskravene har direkte sammenheng med bestemmelsene i EU-direktiver, i det tyske BfR og andre nasjonale regelverk.
  • EK ledes av et styre med representanter fra næringslivets organisasjoner og EK sine medlemmer. Styret støtter seg på et eget faglig og administrativt sekretariat hos Nofima AS på Ås.