Fakta

EK er en samarbeidsorganisasjon mellom næringsmiddelprodusenter, emballasjeleverandører og dagligvarehandel.

EKs mål er å bidra til at emballasje i kontakt med næringsmidler er helsemessig sikker. EK-sertifikatet og dokumentasjon som grunnlag for sertifikatet er viktige elementer for å nå dette målet.

EK-sekretariatet utsteder EK-sertifikater basert på dokumentasjon fra emballasjeprodusenter og råvareprodusenter og på analyserapporter. Det er hittil utstedt ca 2200 EK-sertifikater. Sertifikatet har gyldighet i to år. Det kan forekomme at sertifikat er gitt forlenget gyldighet på inntil 3 mnd.
Se nærmere omtale av EK-sertifikatet.

Dokumentasjon som kreves i forbindelse med EK-sertifikatet skal være skriftlig og skal tilfredsstille visse minimumskrav satt opp i samråd med Mattilsynet.
Dokumentasjonskravene har direkte sammenheng med bestemmelsene i EU-direktiver, i det tyske BfR og det amerikanske FDA.

Emballasjekonvensjonen har 97 medlemmer per 1. januar 2022

EK ledes av et styre med representanter fra næringslivets organisasjoner og EKs medlemmer.  Styret støtter seg på et eget faglig og administrativt sekretariat hos Nofima AS på Ås.