Våre tjenester

Hvorfor skal næringsmiddelindustrien og dagligvarehandelen være medlem av Emballasjekonvensjonen?
Næringsmiddelindustri og dagligvarehandel som pakker selv plikter iht. Matkontaktforskriften å ha samsvarserklæringer som viser at matkontaktmaterialet oppfyller krav som gjelder for kontakt med den aktuelle matvaren. Forskriften sier videre at samsvarserklæringen skal være basert på dokumentasjon, bl.a. analyser. Denne dokumentasjon skal kunne fremlegges for Mattilsynet senest 1-2 uker etter et tilsynsbesøk. Et EK-sertifikat viser at all den nødvendige dokumentasjonen er på plass. EK kan også bistå bedrifter som har spørsmål om hva som er nødvendig dokumentasjon og tolkning av regelverk.

EK er alltid oppdatert på matkontaktregelverket i Europa
EK-sekretariatet har god kontakt med Mattilsynet og følger med på utviklinger i regelverkene. EK er en viktig, nøytral og ansett instans hvor næringsmiddelindustrien og handelen som medlem, kan henvende seg for å få råd og veiledning istedenfor å studere regelverket på egenhånd.

EK gir tredjeparts verifikasjon på samsvar med regelverket
Dette gjelder EK-sertifikatet, men også erklæringer og dokumentasjon som dere får direkte fra emballasjeleverandørene. Vi ser en økende bruk av slike erklæringer og dokumentasjon, som EK kan vurdere på vegne av næringsmiddelprodusentene og handelen, og om det ønskes få utstedt EK-sertifikat i eget navn.

En gjennomgang av erklæringer og dokumentasjon hos EK har høy troverdighet hos Mattilsynet
Dette forutsetter imidlertid at også næringsmiddelindustrien og handelen deltar aktivt i utformingen av rutinene som EK arbeider etter i sin kontroll. Medlemskap også fra disse aktørene kan sikre at løsningene blir balanserte og troverdige.

EK kan bidra til felles løsninger for næringsmiddelindustrien og handelen med å sikre at krav i forskriften som ikke er dekket av samsvarserklæringen alene, er oppfylt
Samsvarserklæringene inneholder informasjon som berører de som benytter matkontaktmaterialet. Fordi matkontaktregelverket i Europa ikke er ferdig utformet er det også svakheter som industrien og handelen må kjenne til. EK fungerer da også som konsulent i den praktiske håndteringen.

Ta gjerne kontakt med EK-sekretariatet ved spørsmål eller andre henvendelser.