Medlemskap i EK

Hvem kan bli medlemmer?
Alle bedrifter med tilknytning til næringsmiddelemballasje og andre materialer og gjenstander som kommer i kontakt med næringsmidler kan være medlemmer i Emballasjekonvensjonen (EK).

Hvem er medlemmene?
Per 1. januar 2023 har EK 93 medlemmer: Store dagligvarekjeder, store næringsmiddelprodusenter, mange emballasjeprodusenter og emballasjeleverandører, og noen produsenter av materialråvarer.

Medlemsforpliktelser
Som medlem har en forpliktelser iht. vedtektene. Bl.a. forplikter en seg til å påse at materialer og gjenstander bedriften distribuerer til en hver tid oppfyller retningslinjene i Matkontaktforskriften. Dette kan bevises ved et EK-sertifikat, som baseres på samsvarserklæringer og annen dokumentasjon fra hele verdikjeden. En annen forpliktelse er å betale den årlige medlemsavgiften.

Medlemsavgift for 2023
Medlemsavgiften/årsavgiften beregnes ut fra totalomsetningen til bedriften og fastsettes av Årsmøtet, som er EK sitt øverste organ.
Fastsatt av Årsmøtet 2023:

Under 50 mill:    8 295 kr
50 – 200 mill:   14 655 kr
Over 200 mill:   19 197 kr

Medlemsavgift for organisasjoner og foreninger: 568 kr og for forskningsinstitusjoner: 5 678 kr. Organisasjoner, foreninger og forskningsinstitusjoner kan ikke søke om EK-sertifikat.

Se også kostnader ved søknadsprosessen for å få et EK-sertifikat.

Innmeldingsskjema
Ta kontakt med EK-sekretariatet ved ønske om innmeldelse eller andre spørsmål.

Innmeldingsskjema og vedtekter sendes fra EK-sekretariatet på e-post.