EK sitt styre

Styrets møter og oppgaver
Emballasjekonvensjonens styre består av inntil 5 medlemmer valgt fra organisasjoner, foreninger og EK sine medlemmer. Styret møtes 4 ganger per år.
Styret har ansvaret for arbeidsprogrammet og prioritering av arbeidsoppgaver.
Arbeidet utføres av EK-sekretariatet ved Nofima AS på Ås.

Styrets sammensetning 2023 – 2024

Anette Osvik                            Mills AS

Anna Maria Karlsen               NHO Mat og Drikke

Mari Haugesten                      VPK Packaging AS (Styreleder)

Eirik Faukland                         Moltzau Packaging AS

Sylvia Lofthus                          Coop Norge SA

EK-sekretariatet

Ida-Helene Spydevold (sekretariatsleder)       ida-helene.spydevold@nofima.no

Magnhild Seim Grøvlen                                      magnhild.grovlen@nofima.no

Merete Rusås Jensen                                          merete.rusas.jensen@nofima.no