EKs styre

Styrets møter og oppgaver
Emballasjekonvensjonens styre består av inntil 5 medlemmer valgt fra organisasjoner, foreninger og EKs medlemmer. Styret møtes 4 ganger per år.
Styret har ansvaret for arbeidsprogrammet og prioritering av arbeidsoppgaver.
Arbeidet utføres av EK-sekretariatet ved Nofima AS på Ås.

Styrets sammensetning per 01.03.2019

Anette Osvik, Mills AS (Styreleder)

Anna M. Karlsen, NHO Mat og Drikke

Mari Haugesten, Peterson Packaging AS

Sylvia Lofthus, Coop Norge SA

Pia Molatt RPC Packaging AS, avd Kambo

Isabell Lien, Nofima AS, EK-sekretariatetleder