EKs styre

Styrets møter og oppgaver
Emballasjekonvensjonens styre består av inntil 5 medlemmer valgt fra organisasjoner, foreninger og EKs medlemmer. Styret møtes 4 ganger per år.
Styret har ansvaret for arbeidsprogrammet og prioritering av arbeidsoppgaver.
Arbeidet utføres av EK-sekretariatet ved Nofima AS på Ås.

Styrets sammensetning per 04.05.2017

Finn Robert Müller, Tommen Gram Folie AS (Styreleder)

Gunn Knutsen, Sjømat Norge

Mari Maugesten, Peterson Packaging AS

Anette Osvik, Mills DA

Marna Kotte, Rema 1000

Isabell Lien, Nofima AS, EK-sekretariatetleder