EKs styre

Styrets møter og oppgaver
Emballasjekonvensjonens styre består av inntil 5 medlemmer valgt fra organisasjoner, foreninger og EKs medlemmer. Styret møtes 4 ganger per år.
Styret har ansvaret for arbeidsprogrammet og prioritering av arbeidsoppgaver.
Arbeidet utføres av EK-sekretariatet ved Nofima AS på Ås.

Styrets sammensetning 2022 – 2023 (Årsmøte 2023)per 01.03.2019

Anette Osvik                            Mills AS

Anna Maria Karlsen               NHO Mat og Drikke

Mari Haugesten                      VPK Packging AS

Pia Mollatt                               Berry Packaging Norway AS, avd. Kambo (styreleder)

Sylvia Lofthus                          Coop Norge SA