Våre tjenester overfor emballasjeimportører

EK-sertifikatet, regelverket og analysemetoder
Importører av næringsmiddelemballasje som ønsker å levere til norske næringsmiddelprodusenter og blir bedt om å fremskaffe et EK-sertifikat, må innhente samme type dokumentasjon som emballasjeprodusentene. Våre tjenester overfor importørene blir derfor de samme som overfor emballasjeprodusentene (Våre tjenester overfor emballasjeprodusenter). I tillegg kan EK-sekretariatet hjelpe til med å formulere aktuelle dokumentasjonskrav på vegne av importøren.

Import utenfra Europa
Ikke-europeiske emballasjeprodusenter må tilfredsstille kravene i EU-forordningene. Fordi EU-forordningene ikke alltid er godt nok kjent kan det være en tung prosess for importørene å fremskaffe tilfredsstillende dokumentasjon. Her kan EK-sekretariatet bidra.