Presentasjon av EK

Hva er Emballasjekonvensjonen (EK)

 • En samarbeidsorganisasjon mellom næringsmiddelprodusenter, emballasjeleverandører og dagligvarehandel
 • Etablert i 1975 (registrert i Brønnøysund 1997)
 • Medlemsorganisasjon
 • Sekretariatet lokalisert hos Nofima AS – Ås

Hvorfor EK

 • Den enkelte næringsmiddel-bedrift er ansvarlig for at Matkontaktforskriften er oppfylt
 • Forskriften krever dokumentasjon i alle ledd
 • Strengere og mer detaljerte bestemmelser i et komplekst landskap er krevende for matkontakteleverandør og bruker
 • EK verifiserer helsemessige sikre matvarematerialer
 • EK er et veletablert organ med lang og god erfaring
 • Et samlingspunkt for hele matkontaktmaterialkjeden

Hva kreves for å få et EK-sertifikat?

 • Fremlagt dokumentasjon på materialene (råvarer, tilsetninger m.m.) som tilfredsstiller kravene i Matkontaktforskriften
 • Dokumentasjon på Migrasjonsanalyser og andre analyser der regelverket har fastsatt begrensninger
 • Dokumentasjon på kvalitetssystem som sikrer sporbarhet og produksjonskontroll
 • EK-sertifikatet er basert på dokumentasjon i alle ledd, og er dermed et kvalitetsbevis om at alle krav er oppfylt