Kostnader

Medlemsavgiften/årsavgiften beregnes ut fra bedriftens totalomsetning foregående år.

Medlemsavgift for 2023 – vedtatt på Årsmøtet 27. april 2023

  • Under 50 mill: 8 295 kr
  • 50 – 200 mill: 14 655 kr
  • Over 200 mill: 19 197 kr

Forskningsinstitusjoner: 5 678 kr
Organisasjoner og foreninger: 568 kr
Organisasjoner og foreninger kan ikke søke om EK-sertifikat.

Sertifikatkostnader
Sertifikatkostnadene er knyttet til tiden en av saksbehandlerne i EK-sekretariatet bruker på å gå gjennom og kontrollere innsendt dokumentasjon. Tidsbruken fra sekretariatets side varierer med emballasjens kompleksitet og kvaliteten på innsendt dokumentasjon. Normalt ligger kostnaden for et EK-sertifikat et sted mellom 7000 kr og 15 000 kr, med et gjennomsnitt på 9 000 kr. Kompliserte emballasjeløsninger med mange ulike materialer kan noen ganger bli betydelig dyrere; mellom 10 000 kr og 20 000 kr.

Kostnadene kan også bli høye når emballasjeprodusenten ikke kjenner regelverket i Europa, og ikke er forberedt på å gjennomføre analyser som kreves.

Analysekostnader
EK-sekretariatet utfører ikke analyser som er aktuelle i forbindelse med dokumentasjon. Produsentene kan basere seg på egne analyser eller benytte nøytrale laboratorier.

I de siste årene har EU innført mange spesifikke migrasjonsgrenser (SML). Det finnes mange ulike analysemetoder for å analysere spesifikk migrasjon, men vær oppmerksom på at dette også kan dokumenteres med beregninger. Dette kan gjøres ved å anta at stoffet migrerer fullstendig, eller ved å bruke anerkjente matematiske modeller. Ta kontakt med råvareprodusentene for å få nødvendige opplysninger.

Totalmigrasjon (OM) kan ikke kalkuleres og må dokumenteres med en testrapport. OM-analyser med to næringsmiddelsimulanter kan koste opp mot 10 000 kr.

EK vil også i mange tilfeller kunne akseptere analyser og beregninger utført av råvareprodusentene.