Kostnader

Medlemsavgiften/årsavgiften beregnes ut fra bedriftens totalomsetning foregående år.

Medlemsavgift for 2022 – vedtatt på Årsmøtet 28. april 2022

  • under 50 mill:   kr  8 295
  • 50 – 200 mill:   kr 14 655
  • over 200 mill:   kr 19 197

FoU-institusjoner: 5 678 kroner.
Organisasjoner og foreninger: 568 kroner. Organisasjoner og foreninger kan ikke søke om EK-sertifikat.

Sertifikatkostnader
Sertifikatkostnadene er knyttet til EK-sekretariatets gjennomgang og kontroll av innsendt dokumentasjon. Kostnadene fra sekretariatets side varierer, med emballasjens kompleksitet og kvaliteten på dokumentasjon som sendes til kontroll, normalt fra ca 7000 til 15.000 kroner. Kompliserte emballasjeløsninger med mange ulike materialer kan noen ganger bli betydelig dyrere, 10.000 til 20.000 kroner. Gjennomsnittet er ca 9000 kroner. Kostnadene kan også bli høye når emballasjeprodusenten ikke kjenner regelverket i Europa, og ikke er forberedt på å gjennomføre analyser som kreves.

Analysekostnader
EK-sekretariatet utfører ikke analyser som er aktuelle i forbindelse med dokumentasjon. Produsentene kan basere seg på egne analyser eller benytte nøytrale laboratorier. Totalmigrasjonsanalysen med to næringsmiddelsimulanter koster opp mot 10.000 kroner.

I de siste årene har EU innført mange spesifikke migrasjonsgrenser (SML). Mange ulike analysemetoder finnes. Vær oppmerksom på at mange SML kan dokumenteres ved å beregne migrasjon. Dette kan gjøres ved å anta at stoffet migrerer fullstendig, eller ved å bruke anerkjente matematiske modeller. Ta kontakt med råvareprodusentene for å få nødvendige opplysninger.

EK vil også i mange tilfeller kunne akseptere analyser og beregninger utført av råvareprodusentene.