Om EK

EKs Fagseminar og Årsmøte 2019 blir avholdt  9. april Nofima på Ås. Program for Fagseminaret, se under

Velkommen

10:00           Fagseminar   

  • Velkommen og innledning v/Anette Osvik, EKs styreleder – Mills AS
  • Mattilsynets tilsynsprosjekt 2019, ved Ågot Li – Mattilsynet
  • Fiberbasert matkontaktmaterialer (emballasje) – sirkulær økonomi; utfordringer og muligheter ved Ruth Nilsen – Glomma papp
  • Nye emballasjeløsninger i et sirkulært perspektiv – muligheter og utfordringerved Marit Kvalvåg Pettersen – Nofima
  • 5 minutters nyheter vedrørende regelverk for matkontaktmaterialer (matemballasje) ved Isabell Lien – Nofima

12:00        Lunsj

13:00        ÅRSMØTE (for EK-medlemmer)

 

«Et industrielt samarbeidstiltak»

 

Logo emballasjekonvensjonenI en egen matemballasjeforskrift fra Mattilsynet kreves det dokumentasjon på bruk av helsemessig sikker emballasje. Her tilbyr Emballasjekonvensjonen sin assistanse.

Med EK-sertifikater på plass vil bedriften ha sikret seg nødvendig og tilstrekkelig dekning for alle forskriftsmessige krav.

Når bedriften slutter seg til avtalen og ordningen, bidrar den effektivt til å opprettholde bransjens renommé.

«Alle næringsmiddelprodusenter er selv ansvarlige for den emballasjen som produktene deres markedsføres i!»
Mattilsynet.