Om EK

EK – «Et industrielt samarbeidstiltak»

Logo emballasjekonvensjonenI en egen matemballasjeforskrift fra Mattilsynet kreves det dokumentasjon på bruk av helsemessig sikker emballasje. Her tilbyr Emballasjekonvensjonen sin assistanse.

Med EK-sertifikater på plass vil bedriften ha sikret seg nødvendig og tilstrekkelig dekning for alle forskriftsmessige krav.

Når bedriften slutter seg til avtalen og ordningen, bidrar den effektivt til å opprettholde bransjens renommé.

«Alle næringsmiddelprodusenter er selv ansvarlige for den emballasjen som produktene deres markedsføres i!»
– Mattilsynet

Kontakt mellom EK og medlemmene

EK-sekretariatet er alltid tilgjengelige for spørsmål og andre henvendelser fra medlemmene og andre aktører. I tillegg gjennomføres det et årlig fagseminar i forbindelse med årsmøtet hvor medlemmene og andre interesserte kan få faglig påfyll og info om hva som skjer i emballasjeverdenen.

EK sitt fagseminar 2023 ble holdt 27. april hos Nofima på ÅS (med muligheter for å følge arrangementet digitalt). Fire foredragsholdere ga bl.a. innblikk i regelverk, hvordan møte utfordringer med avfallshåndtering og EU sin nye forordning om resirkulert plast:

  • Regelverksutvikling i EU og Norge – Status ved Signe Bergljot Sem, Mattilsynet
  • Ny forskrift gyldig fra 01.01.2023 krever av-emballering av matavfall i butikk – Hvordan påvirker forskriften krav til emballasjen og hvordan skal dette etterleves? ved Jens Måge, Avfall Norge
  • Nytt regelverk for resirkulert plastavfall til matkontakt vedtatt i EU (Regulation (EU) No 2022/1616) – Hva innebærer det for bransjen? ved Isabell Lien, EK/Nofima
  • Emballasjestrategi og tiltak hos vinner av Plastløftepriser 2023: Holdbarhetsprisen – i samarbeid med Matvett, vinner BAMA for HoldbarSjekken ved Åse Øygarden, BAMA

Årsmøtet gjennomføres årlig, hvor sekretariatet oppsummerer året som har gått, regnskap, budsjett, mål osv. I tillegg velges to eller tre nye medlemmer til styret for en toårig periode. Årsmøte 2023 ble holdt 27. april hos Nofima på ÅS. Styret for 2023/2024 er som følger:

  • Anette Osvik                            Mills AS
  • Anna Maria Karlsen               NHO Mat og Drikke
  • Mari Haugesten                      VPK Packaging AS (Styreleder)
  • Eirik Faukland                         Moltzau Packaging AS
  • Sylvia Lofthus                          Coop Norge SA