Om EK

EKs Fagseminar og Årsmøte 2018 blir avholdt 24. april Nofima på Ås. Program for Fagseminaret kommer snart

Velkommen

 

 

«Et industrielt samarbeidstiltak»

Logo emballasjekonvensjonenI en egen matemballasjeforskrift fra Mattilsynet kreves det dokumentasjon på bruk av helsemessig sikker emballasje. Her tilbyr Emballasjekonvensjonen sin assistanse.

Med EK-sertifikater på plass vil bedriften ha sikret seg nødvendig og tilstrekkelig dekning for alle forskriftsmessige krav.

Når bedriften slutter seg til avtalen og ordningen, bidrar den effektivt til å opprettholde bransjens renommé.

«Alle næringsmiddelprodusenter er selv ansvarlige for den emballasjen som produktene deres markedsføres i!»
Mattilsynet.