Om EK

EKs Fagseminar og Årsmøte 2022 blir avholdt  28. april

Fagseminaret er åpent – Årsmøte er for medlemmer

Fagseminaret, kl 10:00-12:00 hos Nofima på Ås (kan også følges på Teams/digitalt)

 Matkontaktemballasje – hva er «best» og hvordan velge den «beste» løsningen

Utviklingen innen matkontaktemballasje har skutt fart de siste årene for å møte utfordringene i forhold til emballasjeoptimering, avfallsreduksjon og emballasjens plass i den sirkulære økonomi.

4 foredragsholdere gir innblikk i regelverk, verktøy for å velge «beste» løsning samt strategi og tiltak fra 2 bedrifter som har lyktes veldig bra med sin emballasjeutvikling.

Program

Velkommen og innledning ved Isabell Lien, EKs Sekretariatsleder

  • Regelverksutvikling i EU / Norge – Status ved Julie Tesdal Håland, Mattilsynet
  • Hvordan vurdere miljøeffekt ved valg av emballasjeløsninger – ved Aina E. Stensgård, NORSUS

Emballasjestrategi og tiltak hos vinnere av Plastløftepriser 2022:

  • «Design for gjenvinning» – ved Ole Kristian Vestbekken, Mills
  • «Holdbarhetsprisen» – ved Bjørnar Bjønness Waage, Godt Levert Gruppen

ÅRSMØTE (for EK-medlemmer) – kl 12:00

 

EK «Et industrielt samarbeidstiltak»

 

Logo emballasjekonvensjonenI en egen matemballasjeforskrift fra Mattilsynet kreves det dokumentasjon på bruk av helsemessig sikker emballasje. Her tilbyr Emballasjekonvensjonen sin assistanse.

Med EK-sertifikater på plass vil bedriften ha sikret seg nødvendig og tilstrekkelig dekning for alle forskriftsmessige krav.

Når bedriften slutter seg til avtalen og ordningen, bidrar den effektivt til å opprettholde bransjens renommé.

«Alle næringsmiddelprodusenter er selv ansvarlige for den emballasjen som produktene deres markedsføres i!»
Mattilsynet.