Om EK

EKs Fagseminar og Årsmøte 2021 blir avholdt  15. april  – åpent webinar.

Fagseminar påmelding via http://bit.ly/ek-fagseminar2021

Program for Fagseminaret, se under

Velkommen

10:00           Fagseminar   

  • Velkommen og innledning ved Isabell Lien, EKs Sekretariatsleder og Anette Osvik, Mills AS – EKs styreleder
  • Videreføring av Veikartet – Status & Plan ved Kari Bunes – Emballasjeforeningen
  • Nyheter om Regulations/Regelverk for matkontaktmaterialer ved Julie T. Håland – Mattilsynet

Pause

  • Kan emballaget bidra till en bärekraftig utveckling? ved Helén Williams – Karlstad Universitet
  • Bærekraftig emballasjesystemer? ved Johannes Daae – Grønt Punkt Norge

12:30        Slutt

13:30        ÅRSMØTE (for EK-medlemmer)

 

EK «Et industrielt samarbeidstiltak»

 

Logo emballasjekonvensjonenI en egen matemballasjeforskrift fra Mattilsynet kreves det dokumentasjon på bruk av helsemessig sikker emballasje. Her tilbyr Emballasjekonvensjonen sin assistanse.

Med EK-sertifikater på plass vil bedriften ha sikret seg nødvendig og tilstrekkelig dekning for alle forskriftsmessige krav.

Når bedriften slutter seg til avtalen og ordningen, bidrar den effektivt til å opprettholde bransjens renommé.

«Alle næringsmiddelprodusenter er selv ansvarlige for den emballasjen som produktene deres markedsføres i!»
Mattilsynet.