Våre tjenester overfor emballasjeprodusenter

EK-sertifikatet
Det er et krav fra Mattilsynet at det må foreligge en skriftlig samsvarserklæring som viser at matkontaktmaterialene tilfredsstiller bestemmelsene i Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften). EK-sertifikatet er et etterspurt dokument på slik overensstemmelse. EK-sekretariatet kan hjelpe medlemmene med å fremskaffe nødvendig underliggende dokumentasjon som grunnlag for sertifikatet.

Regelverket
Som grunnlag for sertifikatet ligger EU-forordninger, det tyske BfR, det amerikanske FDA og andre bestemmesler. EK-sekretariatet kan yte hjelp slik at en finner egnet referansebestemmelse for det aktuelle emballasjematerialet.

Analysemetoder
Bestemmelsene i forskriften bygger på EU-forordninger hvor det legges stor vekt på analyse av den ferdig emballasje. EK-sekretariatet kan hjelpe til med valg av analyser og analysebetingelser. Vi kan også formidle kontakt til analyselaboratorier som er i stand til å utføre relevante migrasjonsanalyser.