EKs Fagseminar 2023

EKs Årsmøte og Fagseminar 2023 vil avholdes i slutten av april, mest sannsynlig 26. eller 27. april. Endelig dato og program kommer senere