EKs Fagseminar 2022

april 2022 kl 10:00-12:00 hos Nofima på Ås (kan også følges på Teams/digitalt)   Matkontaktemballasje – hva er «best» og hvordan velge den «beste» løsningen Utviklingen innen matkontaktemballasje har skutt fart de siste årene for å møte utfordringene i forhold til emballasjeoptimering, avfallsreduksjon og emballasjens plass i den sirkulære økonomi. 4 foredragsholdere gir innblikk i…