EKs Fagseminar og Årsmøte 2023 april 2023

26
Apr 2023

10:00
  Nofima Ås, Osloveien, Ås, Norway

PROGRAM

EK – EMBALLASJEKONVENSJONENs

FAGSEMINAR OG ÅRSMØTE 2023. Dato: 26. eller 27. april, endelig dato og program kommer senere