EKs Fagseminar og Årsmøte 2022 28. april 2022

28
Apr 2022

10:00
  Nofima Ås, Osloveien, Ås, Norway

PROGRAM

EK – EMBALLASJEKONVENSJONENs

FAGSEMINAR OG ÅRSMØTE tirsdag 15. april 2021

Fagseminar påmelding via http://bit.ly/ek-fagseminar2021

EKs Fagseminar 15. april 2021 kl 10:00 – 12:30 – webinar – åpent

 • Velkommen og innledning ved Isabell Lien, EKs Sekretariatsleder og Anette Osvik, Mills AS – EKs styreleder
 • Videreføring av Veikartet – Status & Plan ved Kari Bunes – Emballasjeforeningen
 • Nyheter om Regulations/Regelverk for matkontaktmaterialer ved Julie T. Håland – Mattilsynet

Pause

 • Kan emballaget bidra till en bärekraftig utveckling? ved Helén Williams – Karlstad Universitet
 • Bærekraftig emballasjesystemer? ved Johannes Daae – Grønt Punkt Norge

 

 

EKs Årsmøte 15. april kl 13:30 – ~15:00 – webinar – for EKs medlemmer

ved Isabell Lien, EKs Sekretariatsleder

 • Årsberetning
 • Medlemsliste
 • Regnskap
 • Vedtekter
 • Budsjett, årsavgift og arbeidsprogram
 • Valg av styre.