EKs Fagseminar og Årsmøte 2019

09
Apr 2019

10:00
  Osloveien 1, Ås, Norge

EKs Fagseminar og Årsmøte 2019 blir avholdt 9. april Nofima på Ås.

Program

10:00   Fagseminar

Velkommen og innledning

v/Anette Osvik, EKs styreleder – Mills AS 

Mattilsynets tilsynsprosjekt 2019, ved Ågot Li – Mattilsynet

Fiberbasert matkontaktmaterialer (emballasje) – sirkulær økonomi; utfordringer og muligheter ved Ruth Nilsen – Glomma papp

Pause

Nye emballasjeløsninger i et sirkulært perspektiv – muligheter og utfordringer ved Marit Kvalvåg Pettersen – Nofima

5 minutters nyheter vedrørende regelverk for matkontaktmaterialer (matemballasje) ved Isabell Lien – Nofima

12:00               Luns

13:00.  EKs Årsmøte for medlemmer

15:00.  Dagen avsluttes

Velkommen