EKs Fagseminar og Årsmøte 2018

24
Apr 2018

10:00
  Osloveien 1, Ås, Norge

EKs Fagseminar og Årsmøte 2018 blir avholdt 24. april Nofima på Ås.

Program

10:00   Fagseminar

Emballasjens plass i den Sirkulære økonomi, ved Kari Bunes – Emballasjeforeningen
Emballasjedesign – en nøkkel for økt gjenvinning? ved Frode Syversen – Mepex
FoodMicro-Pack; Safe food – new wrapping, ved Cathrine F. Kure – Nofima
Nyheter vedr. regelverk for matkontaktmaterialer (matemballasje), ved Isabell Lien – Nofima

12:00   Lunsj

13:00.  EKs Årsmøte for medlemmer

15:00.  Dagen avsluttes

Velkommen